Od kilku dni na terenie całego kraju obserwujemy opady deszczu oraz śniegu. Taka pogoda miejscowo wywołuje wzrost stanów wód. Dlatego na bieżąco monitorujemy sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, reagując na potencjalnie niebezpieczne zdarzenia. W związku z prognozami dalszych opadów, Prezes Wód Polskich zorganizował odprawę z Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, poświęconą sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w poszczególnych regionach wodnych oraz podjętych działaniach zaradczych.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes Przemysłach Daca, Dyrektor Biura Prezesa Marta Bernacka, Dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą Grzegorz Szymoniuk, a także dyrektorzy RZGW. Podczas spotkania omówiono stan wód na rzekach i kwestie rezerwy powodziowej zbiorników administrowanych przez Wody Polskie. Przedstawiono również działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania niebezpiecznym wezbraniom w poszczególnych regionach wodnych. Nad sytuacją wezbraniową czuwają Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich, które na bieżąco zbierają i analizują informacje.

odprawa Przemyslaw Daca

Odprawa 16.04.2021 r. z udziałem Prezesa PGW WP Przemysława Dacy. Fot. Wody Polskie

Aktualnie w dorzeczu Wisły stany wody kształtują się w strefach średnich i wysokich, lokalnie niskich. Stan wysoki występuje na Bugu, lokalnie na Małej Wiśle, Rabie, Stradomce, Nidzie, Przemszy, Koprzywiance, Pilicy, Biebrzy. W dorzeczu Odry stany wysokie zanotowano lokalnie na Osobłodze, Ślęzie, Małej Panwi, w ujściowym odcinku Odry.

W zlewni górnej Wisły oraz górnej i środkowej Odry stany wody układają się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. Obecnie następują wzrosty stanu wody, związane z występującymi od kilku dni opadami deszczu i śniegu oraz miejscami topnieniem pokrywy śnieżnej. Na stacjach wodowskazowych rzek przymorza występują wysokie stany wody, zaś na Zalewie szczecińskim stan ostrzegawczy, spowodowany silnym wiatrem północno-wschodnim, jednak od soboty poziom wody powinien spadać.

Od kilku dni obserwuje się wzrosty stanu wody na dopływach górnej i środkowej Wisły. W tym czasie w Karpatach zgromadziła się pokrywa śnieżna miejscami sięgająca kilkudziesięciu centymetrów. Ponieważ w najbliższym czasie prognozuje się stopniowe ocieplenie i miejscowe opady deszczu, zalegający śnieg będzie się topił, zwiększając stan wody, który może dojść lokalnie do strefy stanów wysokich na początku przyszłego tygodnia. Niewykluczone miejscami przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na górnej i środkowej Wiśle stan wody może wzrosnąć do stanów wysokich, punktowo ostrzegawczych (Wisła Zawichost). Niewielki, powolny wzrost jest możliwy również na Bugu.

Wzrosty stanu wody obserwuje się również w zlewni górnej i środkowej Odry oraz na samej Odrze, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. W kolejnych dniach możliwe są dalsze wzrosty, w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich, prawdopodobnie poniżej stanów ostrzegawczych.

Stacje Hydro mapa imgw 16 04
Z lewej: posterunki wodowskazowe, stan na 16.04.21 na godz. 13.00. Kolor żołty wskazuje na wysokie stany wód, kolor pomarańczowy oznacza stany ostrzegawcze. Z prawej: ostrzeżenia hydrologiczne, stan na 16.04.21. Źródło: meteo.imgw.pl

Wszystkie zbiorniki zarządzane przez Wody Polskie pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i mają dużą rezerwę powodziową, m.in. Jezioro Gopło na rzece Noteci posiada 94% rezerwy powodziowej, zbiornik Kuźnica Warężyńska na Przemszy – 99%, zbiornik Pogoria III na Pogorii – 78%, zbiornik Świnna Poręba na Skawie - 99%, Wióry na Świślinie – 89%, zbiornik Otmuchów na Nysie Kłodzkiej – 96%, zaś rezerwy na części zbiorników są sukcesywnie powiększane z uwagi na tworzenie letnich rezerw powodziowych.

W Wodach Polskich na bieżąco monitorujemy sytuację hydrologiczno-meteorologiczną. Centra Ochrony Przeciwpowodziowej pozostają w gotowości, gospodarowanie wodą w zbiornikach jest dostosowywane do aktualnie panujących warunków i sytuacji.

Bieżące prognozy meteorologiczne i hydrologiczne, w tym wydane przez IMGW ostrzeżenia są na stronie: meteo.imgw.pl