W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania zamówienia  na realizację zadania 3 „Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP)”.  

Poniżej znajdą Państwo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór formularza ofertowego.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do 29 maja 2020 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku – zadanie 3 „Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP)”.

Powyższe zamówienie jest dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, realizując zadanie 1 i 2 w ramach projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym” (umowa nr POIS.02.01.00-00-0001/19).

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (aPZRP OP SOPZ Zad_3 SOOŚ final .docx)Opis Przedmiotu Zamówienia 315 kB2020-05-18 14:55
Pobierz plik (Formularz_rozeznanie rynku zadnie 3 aPZRP.doc)Formularz ofertowy 80 kB2020-05-18 14:54