Nazwa postępowania: Analiza finansowa budowy Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - Lokalizacja Siarzewo wraz z oszacowaniem udziału podmiotu zamierzającego odnosić korzyści z użytkowania elektrowni w kosztach projektowania i wykonania inwestycji.

Termin i godzina składania ofert: 14 sierpnia 2019, godz. 11:30

Termin i godzina otwarcia ofert:14 sierpnia 2019, godz. 12:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf 679 kB2019-09-11 13:11
Pobierz plik (Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitalowej.rtf)Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitalowej.rtf 135 kB2019-08-14 13:08
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf 589 kB2019-08-14 13:07
Pobierz plik (Wyjaśnienie treści SIWZ_08.08.2019.pdf)Wyjaśnienie treści SIWZ_08.08.2019.pdf 725 kB2019-08-08 14:42
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 181 kB2019-08-01 11:52
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf 588 kB2019-08-01 11:52
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 1535 kB2019-08-01 11:52
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc 81 kB2019-08-01 11:51
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.doc 61 kB2019-08-01 11:51
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf 892 kB2019-08-01 11:51
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram.pdf)Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram.pdf 549 kB2019-08-01 11:51
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.docx)Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.docx 22 kB2019-08-01 11:51