PGW Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych.

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdują się poniżej:

  

  AKTUALNA       AKTUALNA