bridge 5682371 960 720

Wody to nie śmietnik, dlatego dbajmy o czystość wód – dla nas i dla zdrowych ekosystemów

Pierwszy kwietnia rozpoczyna Tydzień Czystości Wód. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na rosnący problem zanieczyszczenia rzek, jezior i mórz i zachęcenie do większej troski o nasze zasoby wody. Wody Polskie robią to na kilka sposobów – przez planistykę, kontrole gospodarowania wodami, akcje sprzątania oraz edukację. Także każdy z nas ma wpływ na czystość wód w swojej okolicy i może zaangażować się na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2567-wody-to-nie-smietnik-dlatego-dbajmy-o-czystosc-wod-dla-nas-i-dla-zdrowych-ekosystemow 

 

 248256572 348452230460929 7316859377810765995 n

Wędkowanie ma być przyjemnym hobby, a nie spełnianiem przestarzałych wymogów

Powołanie Departamentu Rybactwa w Wodach Polskich wywołało żywą dyskusję w środowisku wędkarskim. Gdzie będzie obowiązywać jednolita opłata za wędkowanie i ile wyniesie? Co z dotychczasowymi dzierżawami? Czy karta wędkarska zostanie zlikwidowana? Jak zadbać o rybostan polskich wód? Na te i inne aktualne tematy rozmawiamy z Januszem Wroną, Dyrektorem Departamentu Rybactwa w PGW Wody Polskie.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2439-wedkowanie-ma-byc-przyjemnym-hobby-a-nie-spelnianiem-przestarzalych-wymogow

 

 891mediumAdobeStock 225165342

Od planów do działania – co czeka gospodarkę wodną w Polsce?

Zakończyły się konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami. Wkrótce rozpocznie się proces legislacyjny, w wyniku którego projekt IIaPGW zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, jako dokument obowiązujący przez kolejnych 6 lat. To dobry moment na dokonanie podsumowania – co to jest „filozofia” gospodarowania wodami i jak wygląda Polska na tle Europy, jeśli chodzi o stan wód, opowiada Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym PGW Wody Polskie.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2408-od-planow-do-dzialania-co-czeka-gospodarke-wodna-w-polsce 

 

 186883 940

Tylko konkretne działania poprawią stan wód w naszym kraju

Na stan wód w naszym kraju wpływają wszystkie procesy zachodzące w danej zlewni. Punktowa walka z przyczynami zanieczyszczeń jest metodą skuteczną, lecz doraźną. Kluczowe są kompleksowe działania dla poprawy jakości wód w najbliższych latach, które pomogą poprawić ich stan w całym kraju. Żeby skutecznie to zrobić niezbędna jest współpraca, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i społecznym. Każdy z nas może zaangażować się w ochronę środowiska naturalnego w swojej okolicy, dokładając cegiełkę na rzecz poprawy stanu naszych zasobów wodnych – z korzyścią dla ludzi i przyrody.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2363-tylko-konkretne-dzialania-poprawia-stan-wod-w-naszym-kraju 

 

241964467 886765711971021 7501319594796784399 n

 

Renaturyzacja, naturalne materiały i przyjazne środowisku rozwiązania – to dziś codzienność w gospodarce wodnej

W Światowym Dniu Rzek przybliżamy pro-przyrodnicze rozwiązania, jakie stosujemy podczas budowy wałów przeciwpowodziowych i innych obiektów hydrotechnicznych oraz bieżących prac utrzymaniowych. Kamień, wiklina i żwir – to często używane materiały. Standardem jest budowanie bystrzy oraz przepławek i wykorzystywane innych przyjaznych naturze rozwiązań.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2102-renaturyzacja-naturalne-materialy-i-przyjazne-srodowisku-rozwiazania-to-dzis-codziennosc-w-gospodarce-wodnej 

 

seagulls 815304 1920

Ptaki polskiego wybrzeża

Piaszczyste wybrzeża czy nadmorskie lub śródlądowe wydmy to nie tylko miejsce wypoczynku dla ludzi, ale przede wszystkim bardzo istotny biotop stanowiący miejsce spoczynku, żerowania i gniazdowania setek ptaków, nie wspominając o środowisku życia innych kręgowców i bezkręgowców. 

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1974-ptaki-polskiego-wybrzeza 

 

54mediumprzemyslaw gruszecki

Bałtyk to morze bardzo specyficzne

Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, odtwarzanie ekosystemów czy zmniejszanie zanieczyszczenia wód Bałtyku, to niektóre z działań wskazanych w programie ochrony wód morskich, opracowywanym i aktualizowanym przez Wody Polskie. O korzyściach, jakie dla sektorów zależnych od Bałtyku i dla każdego z nas niosą działania na rzecz jego ochrony mówi Przemysław Gruszecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym PGW Wody Polskie.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1938-baltyk-to-morze-bardzo-specyficzne-rozmowa-z-ekspertem-wod-polskich

 

182029562 3742221092540003 1572854835473456252 n

Wody to nie śmietnik! Kampania edukacyjna Wód Polskich

34 tony śmieci zebrane w 2020 roku nad Zalewem Mietkowskim na Dolnym Śląsku, półtorej tony śmieci sprzątanych po każdym weekendzie na kilometrowym odcinku Odry we Wrocławiu, 32 tony odpadów wywiezionych z okolic Zalewu Brodzkiego i Zalewu Wióry w woj. świętokrzyskim, 4 tony zebrane tylko podczas jednej akcji sprzątania Biebrzy – to tylko niektóre przykłady. Tak jest nad wodą w całej Polsce.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1797-wody-to-nie-smietnik-kampania-edukacyjna-wod-polskich 

3

Likwidacja zapór na rzekach Europy wyhamowała

W Europie Zachodniej era likwidacji zapór wodnych rozpoczęła się w 1996 roku i trwała krótko, bo tylko do 2014 roku. Obecnie „mini boom” na usuwanie budowli piętrzących na rzekach powoli wygasa. Wydaje się, że w odróżnieniu od USA, Europa tkwi nadal w bardziej konserwatywnych postawach i argumentach formułowanych wobec projektów usuwania zapór i zbiorników. Nawet bardzo stare budowle piętrzące są tu utrzymywane. Szczegóły badań polskiego hydrologa rzek doktora Michała Habla, współpracującego z naukowcami z kraju i zagranicy, opublikowało najstarsze i renomowane londyńskie wydawnictwo naukowe "Nature".

https://inzynieria.com/geoinzynieria/artykuly/59946,likwidacja-zapor-na-rzekach-europy-wyhamowala

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C85068%2Czapory-wodne-trzymaja-sie-mocno-nie-usuwa-sie-ich-zbyt-wielu.html

 

56558634 2019730128122450 578188029236084736 o

Jaki skutek ma zwiększająca się populacja bobrów?

Bóbr przez lata kojarzony z niedostępnymi i niezamieszkałymi terenami, coraz częściej osiedla się w stosunkowo niewielkiej odległości od siedzib ludzkich, a poprzez swoją działalność zmienia stosunki wodne zarówno w bezpośrednim otoczeniu swojego siedliska, jak również na terenach przyległych. Budowa tam przez bobry powoduje podniesienie zwierciadła wody tak w bezpośrednim otoczeniu tamy, jak również w korycie rzeki i rowów powyżej. O pozytywnych i negatywnych aspektach działalności tego największego krajowego gryzonia piszemy w przekrojowym artykule.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1476-sukces-odtworzenia-gatunku-jaki-skutek-ma-zwiekszajaca-sie-populacja-bobrow

 

 NAJLEP3xxxxxxxxx

Stop wandalom! Reaguj na niszczenie infrastruktury chroniącej przed powodzią i suszą

Pracownicy Wód Polskich na co dzień muszą mierzyć się z usuwaniem szkód i zniszczeń dokonywanych na obiektach i budowlach hydrotechnicznych przez wandali oraz osoby lekceważące sobie przepisy prawa. Warto pamiętać, że awarie spowodowane dewastacją infrastruktury przeciwpowodziowej, przeciwdziałającej skutkom suszy i umożliwiającej żeglugę na wodach śródlądowych, mogą w konsekwencji prowadzić do tragedii.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1465-stop-wandalom-reaguj-na-niszczenie-infrastruktury-chroniacej-przed-powodzia-i-susza

 

 raki3

Wody Polskie zaraczają rzeki Mazowsza i Lubelszczyzny 

W ostatnim roku wprowadziliśmy 1000 raków do mazowieckich i lubelskich rzek. Efektem tych działań będzie zarówno utrzymanie, jak i zwiększenie bioróżnorodności gatunkowej w skali obu regionów. Realizacja projektu zagwarantuje również zabezpieczenie zasobów genowych gatunku. W polskich wodach występują różne gatunki raków, zarówno zagrożony wyginięciem rodzimy rak szlachetny, jak i inwazyjne, niebezpieczne dla krajowego ekosystemu rak pręgowaty, sygnałowy czy marmurkowy.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1432-wody-polskie-zaraczaja-rzeki-mazowsza-i-lubelszczyzny

 

 Ropica Polska Ropa2

O udrażnianiu barier migracyjnych w Światowy Dzień Migracji Ryb

Życie ryb to nieustanna wędrówka – w poszukiwaniu pokarmu, schronienia i przede wszystkim tarlisk. Aby zapewnić ich przetrwanie, należy umożliwić im swobodną migrację rzeczną. Wody Polskie, będące głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną kraju, realizują także zadania służące odtwarzaniu korytarzy migracyjnych i udrażnianie barier stojących na drodze organizmom wodnych.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1422-o-udraznianiu-barier-migracyjnych-w-swiatowy-dzien-migracji-ryb

 

 olcha nad rz Gwd gmina Pia powiat pilski

O drzewach nadwodnych w Dniu Krajobrazu

Drzewa wspaniale upiększają naszą okolicę i harmonijnie wpisują się w pejzaż zachwycając zróżnicowaną gamą kolorów w różnych porach roku. Pełnią rozliczne funkcje: przyrodnicze, klimatyczne, gospodarcze, ochronne, społeczne, estetyczne i kulturowe. Zadrzewienia biorą też udział w obiegu wody w przyrodzie a ich obecność wpływa na stan ekosystemów od wód zależnych. W Wodach Polskich prowadzimy akcje nasadzeń drzew i edukujemy o znaczeniu zadrzewień w zrównoważonej gospodarce wodnej.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1407-o-drzewach-nadwodnych-w-dniu-krajobrazu

 

 Ikonka z numerem ok

Szanuj wodę, ponieważ wody to nie śmietnik!

Zaśmiecanie dolin rzecznych, zbiorników, jezior, potoków czy kanałów burzy naturalny krajobraz i wpływa negatywnie nie tylko na przyrodę, ale również na nasze zdrowie. Pamiętajmy, żeby zawsze dbać o porządek oraz segregować i wyrzucać śmieci w miejscach do tego przeznaczonych. Reagujmy też, gdy widzimy że ktoś zanieczyszcza środowisko! Niezbędna jest też edukacja, dlatego uświadamiajmy naszych bliskich, znajomych, czy sąsiadów, jak trzeba właściwie zachowywać się nad wodą.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1389-szanuj-wode-poniewaz-wody-to-nie-smietnik

 122226974 1047547435675723 3287621648335308558 n

Światowy Dzień Rzek. Najważniejsze w Polsce problemy i wyzwania

Co dzisiaj – w XXI wieku – jest realnym wyzwaniem, kiedy spoglądamy na sieć polskich rzek? Jako podmiot, który od 2018 roku sprawuje pieczę nad zasobami wodnymi kraju, widzimy kilka bardzo istotnych problemów i wyzwań.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1359-swiatowy-dzien-rzek-najwazniejsze-w-polsce-problemy-i-wyzwania

 Joanna Kopczynska 14 min

Nowoczesna gospodarka wodna dba o środowisko

Gospodarujemy zasobami wód w sposób zrównoważony i kompleksowy. Zarządzanie środowiskiem wodnym to kluczowe, obok ochrony przed powodzią i suszą,  zadanie  Wód Polskich. Wprowadzamy w życie rozwiązania, które zapewniają skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac utrzymaniowych i inwestycji hydrotechnicznych. O szczegółach rozmawialiśmy z Joanną Kopczyńską - Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/979-nowoczesna-gospodarka-dba-o-srodowisko

 

 dr chocian2

Ekspert o Stopniu Wodnym Siarzewo

SW Siarzewo ma być stopniem posadowionym w korycie rzecznym i nie utworzy wielkiego zbiornika, takiego, jak np. Zalew Zegrzyński. Nie będzie tamował przepływu wód w Wiśle, ani wywoływał znacznego spowolnienia przepływu wody. Będzie za to regulował poziom wód w przypadku pojawienia się niżówki spowodowanej suszą. Te i wiele innych zagadnień związanych z budowlą hydrotechniczną – która obecnie budzi wiele kontrowersji – wyjaśnia dr Grzegorz Chocian ekspert Biura Projektów Strategicznych PGW Wody Polskie.

https://wody.gov.pl/aktualnosci/973-ekspert-o-stopniu-wodnym-siarzewo

 

 helcom2

Dwadzieścia lat Konwencji Helsińskiej w Polsce

Jednym z narzędzi służącym do ochrony wód Morza Bałtyckiego jest Konwencja Helsińska, która określa zasady współpracy wszystkich państw nadbałtyckich w zakresie kompleksowej ochrony Bałtyku przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami, a jej organem wykonawczym jest Komisja Helsińska (HELCOM) z siedzibą w Helsinkach. Działania podejmowane w ramach HELCOM dotyczą zarówno wód morskich, jak również całego obszaru zlewiska Morza Bałtyckiego, do którego należy 99,7 % powierzchni Polski.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/896-20-lat-konwencji-helsinskiej-w-polsce

 DSC 0969

Prace utrzymaniowe – w zgodzie z naturą

Utrzymanie wód powinno być wykonywane w sposób zrównoważony, zarówno pod kątem zachowania równowagi pomiędzy potrzebami człowieka a stanem ekosystemów rzecznych, jak i walorów przyrodniczych krajobrazu.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/780-prace-utrzymaniowe-w-zgodzie-z-natura

 Drzewa nad rzek Biaa 3

Temat: rzeka. O renaturyzacji, czyli planach poprawy stanu wód

W  Wodach Polskich realizujemy nowe programy, których celem jest poprawa stanu wód. Najnowszym z nich jest program renaturyzacji rzek, którego głównym celem jest likwidacja barier, jakimi są np. progi piętrzące utrudniające migrację rybom dwuśrodowiskowym. Więcej na ten temat można przeczytać w wywiadzie z Przemysławem Gruszeckim, Dyrektorem Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym PGW Wody Polskie.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/727-temat-rzeka-w-swiatowym-dniu-rzek-mowimy-o-renaturyzacji-czyli-planach-poprawy-stanu-wod

 

 narybek pstraga 3

Ryby w wodach polskich

W Polsce mamy około 100 gatunków ryb. Na stan ich populacji wpływają różne czynniki, takie jak warunki hydrologiczne, biologiczne czy działalność człowieka. Nadzorowanie tego skomplikowanego mechanizmu wymaga wiedzy, badań i doświadczenia. Jak zatem Wody Polskie dbają o zasoby ryb?

https://www.wody.gov.pl/edukacja/nasze-lowiska/ryby-w-wodach-polskich