4 października 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka i Prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia dotycząca Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW), który w najbliższych miesiącach ma zostać przyjęty przez rząd.

Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Tę niekorzystną sytuację potęgują zmiany klimatu skutkujące coraz częstszymi suszami. Obecnie zatrzymujemy na obszarze kraju tylko 7,5 proc. średniorocznego odpływu. PPNW zakłada zwiększenie poziomu retencji do 15 proc. Łączny koszt jego wdrożenia szacowany jest na 41 mld zł. Program jest komplementarny względem pozostałych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej – planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz programów rozwoju dróg wodnych, a działania w nim zawarte są uzupełnieniem zadań wynikających z tych dokumentów.

PPNW Wos Grobarczyk 04 10 22

Wiceminister Gróbarczyk i Prezes Woś. Fot. Ministertswo Infrastruktury

– Głównym celem PPNW jest zwiększenie poziomu retencji wód opadowych. Oznacza to zatrzymanie ich wszelkimi sposobami w środowisku i ograniczenie ich bezproduktywnego spływu do morza. Program zakłada realizację 14 typów działań. Przyczynią się one nie tylko do łagodzenia skutków suszy, ale także do ograniczenia ryzyka powodziowego. Będzie to miało pozytywny wpływ nie tylko na gospodarkę wodną, ale także na zwiększenie odporności całej gospodarki narodowej oraz środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatyczne – powiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

 Aby móc właściwie prowadzić gospodarkę wodną musimy mieć wodę, a mamy jej niestety mało w stosunku do średniej europejskiej, a nawet światowej. By to zmienić potrzebne sa działania techniczne, czyli inwestycyjne i nietechniczne, czyli zwiększanie świadomości społecznej w zakresie postrzegania wody jako cennego dobra, którego nie może zabraknąć. PPNW jest komplementarny w stosunku do programow strategicznych Wód Polskich takich jak plany gospodarowania wodami, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plan przeciwdziałania skutkom suszy. Stanowi jedną komplementarną całość, co pozwala zaplanowanie zróżnicowanych działań dla rozwoju racjonalnej gospodarki wodnej. Program będzie poddany konsultacjom społecznym, dzięki czemu będzie oddawać rzeczywiste potrzeby obywateli w zakresie bezpieczeństwa wodnego. Obserwujemy suszę w naszym kraju, dlatego musimy spowalaniać odpływ i zatrzymywać wodę na miejscu, tak by rzeki by nie traciły możliwosci zapewniania przeplywów minimalnych, co przekłada sie na stan środowiska naturalnego i gospodarki narodowej. Zapewniam, że gdy tylko PPNW zostanie uchwalony, Wody Polskie rozpoczną jego realizację i dołożą wszelkich starań, by osiągnąć założony cel, czyli podwojenie ilości wody dyspozycyjnej dla polskiej gospodarki, do co najmniej 15% średniorocznej retencji podkreślił Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

W PPNW znalazło się 14 typów działań – trzy związane z inwestycjami hydrotechnicznymi, pięć ukierunkowanych na poprawę retencji na obszarach rolniczych, dwa ukierunkowane na zwiększenie retencji leśnej, dwa dotyczące renaturyzacji oraz po jednym przeznaczonym dla obszarów miejskich i pokopalnianych. Realizacja wszystkich działań pozwoli na zwiększenie poziomu powstrzymanego odpływu wód do Morza Bałtyckiego o 5 mld m3. To ponad 8 proc. średniorocznego odpływu wód z obszaru Polski.