Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysław Daca Prezes Wód Polskich oraz przedstawiciele Rządu RP, władz samorządowych, Banku Światowego i innych organizacji i firm zaangażowanych w budowę obiektu, wzięli dziś udział w ceremonii odbioru Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze.

- Formalnie ta inwestycja jest zakończona. Nie trzeba wyjaśniać, ile znaczy dla mieszkańców województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, których dotknęła powódź z 1997 i 2010 roku – podkreślił w swoim wystąpieniu Minister Marek Gróbarczyk. Minister wyjaśnił również, że droga do sfinalizowania budowy zbiornika nie była łatwa, niemniej zobowiązanie społeczne, związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa powodziowego blisko 2,5 mln mieszkańców, zostało dotrzymane.

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podczas ceremonii otwarcia zbiornika Racibórz Dolny powiedział, że jest on teraz największą budowlą hydrotechniczną w kraju. Podkreślił, iż Wody Polskie zakończyły budowę tego obiektu, ale obecnie realizują wiele innych ważnych inwestycji przeciwpowodziowych na terenie kraju. Z kolei Czesław Burek, Wójt Gminy Lubomia podkreślił dobrą współpracę samorządowców i rządu w sprawie przesiedlenia mieszkańców wsi Nieboczowy, na której terenie powstał polder. – Trzeba pamiętać, że zbiornik ochronił też 700, osób, które wcześniej tu były osiedlone. Można powiedzieć, że ocalił małą ojczyznę. Zwykle przesiedlenia kojarzą się z krzywdą i traumą, ale tutaj, dzięki współpracy samorządu oraz administracji państwowej, gmina Lubomia stała się beneficjentem inwestycji – podkreślił w swoim wystąpieniu Wójt gminy. Zebrani podziękowali również wykonawcy prac – firmie Budimex, która zrealizowała prace budowlane.

IMG 0438

Przemówienie Marka Gróbarczyka - Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

IMG 0457

Przemówienie Przemysława Dacy -
Prezesa Wód Polskich

Przemówienie Przemysław Daca Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich

IMG 0498

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia Zbiornika Racibórz Dolny

raciborz 1

Otwarcie Zbiornika Racibórz Dolny

Zbiornik Racibórz Dolny jest obecnie największym obiektem hydrotechnicznym w Polsce. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla 2,5 mln mieszkańców w aż trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Zbiornik ma pojemność 185 mln m3 i  jest w stanie zredukować falę powodziową o skali porównywalnej do katastrofalnej fali z 1997 roku. Inwestycja została zrealizowana z funduszy Banku Światowego, środków unijnych, funduszy Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu państwa.

Więcej informacji o powstaniu zbiornika oraz sposobie jego działania można znaleźć w naszej publikacji: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1170-zbiornik-raciborz-moze-przechwycic-fale-z-powodzi-tysiaclecia

received 264981697926416 received 292243038770585
Racibórz light received 2703149559931423

 

Relację z uroczystości otwarcia Zbiornika Racibórz Dolny można obejrzeć pod poniższym linkiem:

https://youtu.be/eGZE6ZZ2bfQ

Link zawiera również część I konferencji związanej z otwarciem Zbiornika Racibórz Dolny (od godz. 10 do godz. 14.00).

Część II (od godz. 14.00 do godz. 15.00) jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://youtu.be/3nBzvbJh3xw