Dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4580,Usluge-asysty-eksperckiej-dla-Projektu-pn-Wirtualny-Informator-Rzeczny.html