SPECJALISTA
W WYDZIALE PLANOWANIA
I KONTROLINGU
(UMOWA NA ZASTĘPSTWO) 

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Termin składania CV: 30 listopada 2022 r. 

 

  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, rachunkowości, finansów,
  • zna przepisy aktów prawnych: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości,
  • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe z praktyką w obszarze planowania i finansów,
  • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office (w szczególności arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu),
  • posiada umiejętność analizowania danych finansowych oraz prognoz finansowych,
  • posiada zdolność analitycznego myślenia,
  • potrafi pracować w zespole oraz wykazuje inicjatywę w działaniu.

  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE                ODPOWIEDZIALNA ZA:

  • prowadzenie analizy przychodów i kosztów wg miejsc powstawania (alokacja) oraz ich bieżąca kontrola,
  • weryfikację dokumentów pod kątem zgodności z planem finansowym / planem rzeczowo-finansowym,
  • sporządzanie, aktualizację, analizę oraz raportowanie wykonania cząstkowego planu finansowego.