SPECJALISTA W NADZORZE WODNYM      W ŻYWCU

 

Miejsce pracy: Żywiec

Termin składania CV: 31 grudnia 2021 r.

 

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo wodne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, hydrologia lub geodezyjne,
 • ma roczne doświadczenie zawodowe w obszarze posiadanego wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada umiejetności analityczne,
 • jest rzetelny i terminowy,
 • potrafi pracować w zespole oraz skutecznie działa w sytuachjach stresowych.

 

     DODATKOWO DOCENIMY:

 • posiadanie uprawnień geodezyjnych,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B.

 OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE         ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów oraz weryfikację w terenie,
 • współpracę przy przygotowaniu planu w zakresie inwestycji, utrzymania wód i urządzeń wodnych, projektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zapobiegania skutkom suszy oraz planu usuwania szkód powodziowych,
 • współpracę w zakresie przygotowania oraz prowadzenia przetargów dotyczących prac utrzymaniowych.