MŁODSZY SPECJALISTA 
W DZIALE UTRZYMANIA

 

Miejsce pracy: Giżycko

Termin składania CV: 28 sierpnia 2021 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • zna przepisy ustawy: Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego,
 • jest samodzielny, rzetelny, odpowiedzialny i terminowy,
 • posiada umiejętności analityczne,
 • potrafi pracować w zespole oraz działa skutecznie w sytuacjach stresowych,
 • posiada umiejętność czytania projektów budowlanych.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • doświadczenie w wydawaniu decyzji administracyjnych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedzę z zakresu budowli hydrotechnicznych,
 • prawo jazdy kat.B.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 191 Ustawy Prawo wodne,
 • sporządzanie planów utrzymaniowych w układzie rocznym i wieloletnim,  
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i wnioskowanie o środki na ich realizację,
 • nadzór nad utrzymaniem wód i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • bieżącą analizę kosztów zadań utrzymaniowych i końcowe rozliczenie.