Aby zapoznać się z komunikatami wybierz obszar

Select an area to view navigation updates

RZGW w Białymstoku

RZGW w Bydgoszczy

RZGW w Gdańsku RZGW w Gliwicach RZGW w Krakowie

RZGW w Lublinie

RZGW w Poznaniu RZGW w Szczecinie RZGW w Warszawie

RZGW we Wrocławiu


 

ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE W POLSCE

Inland waterways in Poland

GRANICE REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ

Borders of regional water management authorities
Mapa rdldowych drg wodnych w Polsce zm  RZGW obszary mapa1

WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ

List of inland waterways administrated by regional water managements authorities


RZGW w Białymstoku:


RZGW w Bydgoszczy:


RZGW w Gdańsku:


RZGW w Gliwicach:


RZGW w Krakowie:


RZGW w Lublinie:


RZGW w Poznaniu:


RZGW w Szczecinie:


RZGW w Warszawie:


RZGW we Wrocławiu: