prezes daca zegluga

W gospodarce wodnej inwestycje ograniczają problem suszy i powodzi, służą też rozwojowi żeglugi

Czynnikiem wyróżniającym Wody Polskie są kompleksowe inwestycje związane z przeciwdziałaniem powodzi i suszy oraz z rozwojem dróg wodnych. Warto pamiętać, że infrastruktura hydrotechniczna jest wielofunkcyjna i nie służy tylko żegludze. Ma funkcję przeciwpowodziową i retencyjną, bo pomiędzy śluzami, czy też w  wypadku zbiorników zaporowych, woda jest zatrzymywana, regulowany jest jej poziom. Wykorzystujemy też te obiekty dla energetyki wodnej, a także turystyki wodnej - podkreśla Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Więcej o inwestycjach Wód Polskich dla rozwoju żeglugi śródlądowej można przeczytać w wywiadzie opublikowanym w magazynie biznesowym Kapitał Polski.

 

Loodołamacze

Dzień Marynarza Żeglugi Śródlądowej. Zawsze na służbie

Służbę na polskich rzekach i jeziorach pełnią marynarze Wód Polskich m.in. na pchaczach i barkach do wystawiania i utrzymania szlaków wodnych, specjalistycznych jednostkach sonarowych oraz lodołamaczach. Jak ważna jest praca marynarzy rzecznych mogliśmy się przekonać w lutym tego roku, kiedy dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji lodołamania, która zapobiegła powodziom zatorowym na Środkowej Wiśle i Dolnej Odrze. O służbie na lodołamaczu i kulisach tegorocznej akcji na Wiśle opowiadają kapitan Mirosław Siudym oraz Grzegorz Bor, mechanik pokładowy.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1921-dzien-marynarza-zeglugi-srodladowej-zawsze-na-sluzbie

 

 żegluga śródlądowa

Marynarz śródlądowy to odpowiedzialna rola, ale też wielka przygoda!

Dzięki zaangażowaniu wodniaków możemy bezpiecznie korzystać ze szlaków żeglugowych, a także bezpiecznie żyć nad dużymi rzekami. Ich codzienna praca jest zróżnicowana, w zależności od tego, do czego jednostki, na których pływają są przeznaczone. Jedni pływają na krajowych szlakach wodnych, inni wybierają wodne szlaki na całym świecie. Łączy ich pasja do żeglugi, która jest jednym ze środków transportu najmniej obciążających środowisko. Wody Polskie prowadzą szereg działań mających na celu wsparcie i rozwój żeglugi śródlądowej, aby nasi marynarze mogli bezpiecznie pokonywać każdy kilometr wodnych szlaków.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1510-marynarz-srodladowy-to-odpowiedzialna-rola-ale-tez-wielka-przygoda

 

 Lodoamacz 041220

Dzień Marynarza Rzecznego

Codzienna służba załóg floty śródlądowej pozwala na utrzymanie szlaków wodnych w dobrym stanie i zapewnienie sprawnej przeprawy zarówno  mniejszym jednostkom, jak łodzie i żaglówki, jak i większym - barkom i promom. PGW Wody Polskie zarządzając wodami posiada również własne załogi i flotę, która dba m.in. o znakowanie szlaków, usuwanie przeszkód, odmulanie akwenów i prowadzenie akcji lodołamania w okresie zimowym. Stopniowo flota zasilana jest w nowe specjalistyczne jednostki, m. in. łodzie inspekcyjne czy lodołamacze.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1181-dzien-marynarza-rzecznego

 

 prof wojewodzka2

Stopień Wodny Siarzewo szansą na zrównoważony rozwój regionu Dolnej Wisły

Dolna Wisła ma olbrzymi potencjał. To duże zasoby wodne, niemal połowa zasobów hydroenergetycznych Polski i tereny atrakcyjne przyrodniczo. Ponadto stanowi dogodne połączenie portu w Gdańsku z centrum kraju, jest to droga krótsza niż autostrada. Niestety możliwości te są zupełnie niewykorzystane. Dolna Wisła jest fragmentarycznie i chaotycznie zabudowana, zaniedbana i zanieczyszczona. Nie jest to ani dzika, ani naturalna rzeka. W obecnym stanie skutkuje to stratami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi – mówi profesor Krystyna Wojewódzka-Król z Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego.

https://wody.gov.pl/aktualnosci/998-stopien-wodny-siarzewo-szansa-na-zrownowazony-rozwoj-regionu-dolnej-wisly

 

guzianka otwarcie 2020 

Prezes Wód Polskich o inwestycjach na Mazurach w Dzienniku Gazecie Prawnej

W najnowszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (z 13.03.2020 r.) Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich opowiada, jakie inwestycje będą realizowane na Pojezierzu Mazurskim. Poniżej publikujemy tekst wywiadu. 

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/982-prezes-wod-polskich-o-inwestycjach-na-mazurach-w-dzienniku-gazecie-prawnej