Dziś w gminie Gorzyce w województwie podkarpackim ruszyła rozbudowa ponad 10 kilometrowego odcinka obustronnych obwałowań rzeki Łęg. Niemal 13,5 tys. mieszkańców na obszarze 6,9 tys. ha będzie skuteczniej chronionych dzięki wałom przeciwpowodziowym rozbudowanym w innowacyjny sposób, ingerujący minimalnie zarówno w życie miejscowej społeczności, jak i lokalnego ekosystemu. Modernizacja infrastruktury powodziowej nie tylko zwiększy poziom bezpieczeństwa tego dynamicznie rozwijającego się regionu, ale także będzie prowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego, tak by zachować istniejące siedliska przyrodnicze.

Z okazji uroczystego wbicia łopat pod inwestycję, odbył się briefing prasowy z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Rafała Webera.

– Zapewniam, ten obszar jest dla nas niezwykle ważny. To w tym regionie wydajemy najwięcej pieniędzy na inwestycje, wszystko po to, by zagwarantować Państwu jak największe bezpieczeństwo powodziowe, by nie powtórzyły się dramaty z lat ubiegłych – powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Robimy wszystko, by zapewnić tutejszym mieszkańcom spokój. Inwestycje realizowane przez Wody Polskie spełniają swój cel, zapewniają bezpieczeństwo  podkreślił wiceminister Rafał Weber. – Zapewniam Państwa, że z żelazną determinacją będziemy robić wszystko, by poprawiać jakość życia naszych mieszkańców – powiedział przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.

187033764 326888938865649 1272446849135422868 n IMG 20210517 091309
Briefing prasowy z udziałem Prezesa Przemysława Dacy (z lewej) i Wiceministra Rafała Webera (z prawej). Fot. Wody Polskie 

W ramach zadania pn. „Łęg IV” istniejące obwałowania zostaną podwyższone i poszerzone, a podłoże zabezpieczone przed filtracją, co ograniczy możliwość ich rozmycia i przerwania w czasie ewentualnego przejścia wód powodziowych. Prace będą prowadzone w przyjazny sposób dla ludzi i środowiska, dzięki zastosowanym rozwiązaniom. Wał lewy zostanie rozbudowany od strony odpowietrznej, co pozwoli uniknąć konieczności wycinki drzew i znacznie ograniczy ingerencję w zlokalizowane w międzywalu siedliska przyrodnicze. Wał prawy zaś będzie poszerzony w kierunku strony odwodnej, dzięki czemu teren zawala pozostanie w stanie niezmienionym, co pozwoli uniknąć konieczności wysiedleń i wyburzeń zlokalizowanych tam obiektów mieszkalnych. Ponadto pojemność retencji dolinowej międzywala nie ulegnie zmniejszeniu. Dodatkowo w ramach inwestycji zostanie przebudowana towarzysząca infrastruktura techniczna: śluzy i przejazdy wałowe, drogi przywałowe, przepompownia a także przebiegające nad wałem linie energetyczne. Wprowadzone metody wpisują się w zrównoważony rozwój, godząc interesy człowieka i przyrody, jednocześnie zapewniając tak ważną w tym doświadczonym przez wodny żywioł regionie, silniejszą ochronę przeciwpowodziową.

zdjecie 4 zdjecie 3
zdjecie 2 zdjecie 1
Obszar zadania pn. "Łęg IV". Fot. Wody Polskie

Projekt jest realizowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i budżetu Państwa w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Jego wartość to ponad 65,5 mln zł. Jest on funkcjonalnym dopełnieniem odebranych w ubiegłym roku projektów Wisła etap 2 i San III. Roboty zostaną zrealizowane przez konsorcjum trzech lokalnych firm z Janowa Lubelskiego oraz Sandomierza i potrwają 24 miesiące. W ramach prac rozbudowane zostanie 10, 184 obustronnych obwałowań rzeki Łęg (w tym: lewy w km 0+082 – 5+030 oraz prawy w km 0+000 – 5+236). Inwestycja znacznie zwiększy stopień bezpieczeństwa gminy Gorzyce na powierzchni 6,9 tys. ha, zamieszkałej przez blisko 13,5 tys. osób.

mapa Leg4
Mapa inwestycji. Fot. Wody Polskie