SPECJALISTA
W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

 

Miejsce pracy: Zarząd Zlewni Gdańsk

Termin składania CV: 10 grudnia 2022r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie rachunkowości i finansów lub ekonomii,
• posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowym,
• sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
• zna przepisy ustaw i aktów prawnych: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o podatku od towarów i usług,
• jest sumienny, rzetelny oraz potrafi pracować w zespole,
• sprawnie organizuje własną pracę i ustala priorytety,
• dobrze radzi sobie pod presją czasu

 

DODATKOWO DOCENIMY

• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

• wystawianie i księgowanie faktur oraz weryfikowanie terminów zapłat,
• przekazywanie wystawionych i zaksięgowanych dokumentów do RZGW Gdańsk celem ich realizacji,
• sporządzanie wymaganych zestawień i sprawozdań w zakresie przychodów Zarządu Zlewni,
• sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych,
• rejestrowanie dowodów księgowych w systemie księgowym:
• prowadzenie ewidencji kosztów administracyjnych w układzie rodzajowym i według miejsc powstawania kosztów,
• wystawianie dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych na poziomie Zarządu Zlewni.