SPECJALISTA
W WYDZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

 

Miejsce pracy: Gdańsk

Termin składania CV: 10 grudnia 2022r.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu ochrony środowiska, hydrologii, administracji lub budownictwa wodnego
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub innych instytucjach na stanowisku których wymagano znajomości i umiejętności stosowania przepisów prawa administracyjnego, wodnego, ochrony środowiska i przyrody,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, systemu ArcGIS oraz systemem informacji prawnej Lex,
 • zna przepisy ustaw i aktów prawnych Prawo wodne, KPA, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o ochronie przyrody 
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole,
 • sprawnie organizuje własną pracę i ustala priorytety,
 • dobrze radzi sobie pod presją czasu

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • doświadczenie w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących:
  - udzielania pozwoleń wodnoprawnych,
  - wygaśnięcia, cofnięcia i ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
  - przyrzeczenia wydania pozwolenia,
  - przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i instytucjami zewnętrznymi
 • prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjaśnień