MŁODSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE PLANOWANIA
I KOORDYNACJI EKSPLOATACJI
(1/2 ETATU)

  

Miejsce pracy: Rzeszów

Termin składania CV: do 5 grudnia 2022 r.

     

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje,
 • zna przepisy aktów prawnych:
  • Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia
   14 czerwca 1960 r.,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • potrafi redagować pisma urzędowe,
 • posiada bardzo dobrą organizację pracy oraz umiejętność pracy w zespole,
 • jest osobą skrupulatną.

 

     DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność czytania map i pracy w środowisku GIS,
 • wiedzę z zakresu melioracji wodnych oraz eksploatacji
  i utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok w obszarze gospodarki wodnej lub przy prowadzeniu postępowań administracyjnych

      OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postepowań administracyjnych, o których mowa w art. 206 ustawy Prawo wodne,
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniami odwoławczymi dotyczącymi uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
  w zakresie melioracji wodnych,
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniami odwoławczymi od postepowań, o których mowa w art. 191 ustawy Prawo wodne, prowadzonych przez Zarządy Zlewni PGW Wody Polskie,
 • analizę spraw dotyczących melioracji wodnych
  w przedmiocie określenia właściwości i sposobu ich załatwienia,
 • współpracę z jednostkami organizacyjnymi PGW Wody Polskie oraz organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw,