MŁODSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE KOORDYNACJI INWESTYCJI
(UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

  

Miejsce pracy: Rzeszów

Termin składania CV: do 5 grudnia 2022 r.

     

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo, budownictwo hydrotechniczne, gospodarka wodna, ochrona środowiska,
 • zna przepisy aktów prawnych:
 • Prawo budowlane,
  • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • jest komunikatywny, potrafi pracować w zespole pod presją czasu,
 • jest osobą sumienną, dociekliwą, odpowiedzialną
  w realizacji powierzonych zadań.

 

     DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość programów GIS-owych (np. QGIS, ArcGIS) oraz programu PowerPoint,
 • umiejętność obsługi programu AutoCad.

      OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • nadzór nad realizacją zawartych umów z jednostkami projektowymi i wykonawcami robót,
 • sprawdzanie przygotowanych materiałów przez jednostki projektowe, sprawdzanie ich kompletności, analizowanie zawartych w nich rozwiązań technicznych oraz uczestniczenie w odbiorze opracowanych dokumentacji technicznych,
 • organizowanie i uczestniczenie w Radach Technicznych
  i Radach Budowy,
 • przygotowywanie informacji z realizowanych inwestycji.