MŁODSZY SPECJALISTA
W DZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

Miejsce pracy: Sieradz

Termin składania CV: 16 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geografii, hydrologii, budownictwa lub pokrewne,
 • zna przepisy ustaw i aktów prawnych związanych z ustawą: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada bardzo dobrą organizację własnej pracy,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość oprogramowania typu GIS (np. QuantumGIS, ArcGIS),
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dla zadań dyrektora zarządu zlewni wynikających z ustawy Prawo wodne,
 • pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie zgód wodnoprawnych, w których dyrektor zarządu zlewni pełni funkcje organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do kierowników nadzorów wodnych,
 • współudział w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,
 • współudział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji urządzeń wodnych.