Aplikant Radcowski

 

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 16 grudnia 2022 r.

 

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

  • posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz jest w trakcie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej,
  • bardzo dobrze zna pakiet MS Office,
  • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny, samodzielny,
  • dobrze organizuje własną pracę, posiada umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

  • udzielanie konsultacji i porad poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym PGW Wody Polskie,
  • sporządzanie, analizę i negocjowanie umów, 
  • sporządzanie oraz analizę projektów pism, w tym pisanie pism procesowych, opinii prawnych, projektów regulaminów, 
  • asystowanie przy czynnościach radców prawnych w postępowaniach, w których PGW Wody Polskie są stroną.