1.  

MŁODSZY SPECJALISTA

W DZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

Miejsce pracy: Gryfice

Termin składania CV: 31 grudzień 2022 r.


CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe preferowane w zakresie: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, hydrogeologii, budownictwa wodnego; administracji,
 • posiada znajomość przepisów ustawy Prawo wodne i KPA,
 • posiada znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • posiada znajomość obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • wykazuje się dobrą organizacją pracy własnej,
 • potrafi myśleć analitycznie.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie zgód wodnoprawnych,
 • zakładanie i prowadzenie akt spraw,
 • sporządzanie rejestrów, zestawień,
 • dokonywanie przeglądów pozwoleń wodnoprawnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej,
 • monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa.