SPECJALISTA W DZIALE ORGANIZACYJNYM              W ZARZĄDZIE ZLEWNI

 

Miejsce pracy: OPOLE

Termin składania CV: 15 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, ekonomia,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • zna przepisy ustawy Prawo pracy,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest odpowiedzialny, zaangażowany, potrafi pracować w zespole i pod presją czasu.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie w pracy w kadrach.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • nadzór i koordynację prac związanych z rozpatrywaniem przez właściwe komórki organizacyjne skarg i wniosków, prowadzenie ich rejestru i zbioru,
 • prowadzenie kontroli czasu pracy i ich ewidencja w systemie informatycznym oraz systemie papierowym, wystawianie kart czasu pracy pracowników obsługi,
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 • współpracę z Zespołem Personalnym i Szkoleń w zakresie zatrudniania pracowników Zarządu Zlewni,
 • kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
 • prowadzenie postępowań rekrutacyjnych dotyczących zatrudniania pracowników w tym: przygotowanie ogłoszeń i zgłaszanie ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy,
 • sporządzanie wniosków dotyczących uzupełniania obsady etatowej zarządu, zawierania i przedłużania umów o pracę z pracownikami,
 • zgłaszanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach potrzeb dotyczących kierowania pracowników Zarządu na szkolenia w różnych formach kształcenia,
 • weryfikację i przekazywanie do Zespołu Personalnego druków wypełnionych przez pracowników Zarządu Zlewni dotyczących świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.