SPECJALISTAW ZESPOLE DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO
 
 

Miejsce pracy: Lwówek Śląski

Termin składania CV: 11 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach gospodarka wodna, ochrona środowiska, administracja,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • posiada prawo jazdy kat. B, preferowane kat. B+E, kat. T,
 • potrafi pływać, preferowane posiadanie karty pływackiej,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować
  w zespole,
 • jest skuteczny i terminowy w działaniu,
 • sprawnie wykonuje obowiązki pod presją czasu.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • praktyczną znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • uprawnienia do obsługi kos i pilarek.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • koordynację i monitoring realizacji bieżących prac utrzymaniowych i działań interwencyjnych na wodach i urządzeniach wodnych,
 • nadzór i koordynację prac związanych z utrzymaniem i eksploatacją wskazanych przez Dyrektora Zarządu Zlewni urządzeń wodnych, w tym elektrowni wodnych i stacji pomp,
 • współpracę w prowadzeniu akcji powodziowych i szacowaniu szkód,
 • dbanie o flotę pojazdów i sprzętu w zakresie utrzymania czystości, tankowania, napraw, przeglądów, rozliczania kart drogowych,
 • koordynowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników fizycznych,
 • nadzór, planowanie i koordynację prac związanych z koszeniem wałów i zbiorników sprzętem specjalistycznym.