STARSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE MONITORINGU FINANSOWEGO UMÓW
 
Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 4 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane
  na kierunkach: finanse, ekonomia,
 • posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu
  MS Office, w szczególności MS Excel,
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • jest samodzielny, rzetelny, dobrze organizuje pracę własną,
 • jest komunikatywny, potrafi współpracować
  w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, prawo wodne.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • weryfikację harmonogramów rzeczowo-finansowych umów dla strategicznych inwestycji/zadań realizowanych przez Wody Polskie,
 • monitoring realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych umów w stosunku do założeń planów rzeczowo-finansowych inwestycji/planów finansowych w zakresie kosztów bieżących,
 • monitoring i weryfikację środków wydatkowanych w oparciu o umowy zawarte w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej,
 • przygotowywanie analiz przyczyn odchyleń wydatkowania środków,
 • współpracę przy rozliczaniu inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa,
 • przygotowywanie raportów, analiz, sprawozdań z realizacji planów,
 • opiniowanie i weryfikację projektów umów dotacji.