MŁODSZY SPECJALISTA
W DZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

Miejsce pracy: Zamość

Termin składania CV: 21 października 2022 r.

 

  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: gospodarka wodna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska albo pokrewne,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie środowiska,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • potrafi współpracować w zespole, jest komunikatywny.
 • dobrze organizuje swoją pracę, jest skrupulatny i dokładny.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną,
 • umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa, wynikających z ustaw: Prawo Wodne, Kodeks postępowania administracyjnego.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • postępowania administracyjne w sprawach wynikających z ustawy Prawo wodne, w tym dotyczących:
 • pozwoleń wodnoprawnych,
 • ustalenia stref ochrony bezpośredniej,
 • podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych oraz budowli na wodach,
 • dokonywania legalizacji urządzeń wodnych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia,
 • wykonywanie przeglądu pozwoleń wodnoprawnych,
 • współpracę z innymi komórkami PGW WP w zakresie obejmującym uzyskiwanie merytorycznych stanowisk dla opracowania uzgodnień, opinii, wniosków i innych działań.