KIEROWNIK W WYDZIALE PLANOWANIA I KONTROLINGU 

 

Miejsce pracy: GLIWICE

Termin składania CV: 31 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ekonomia, finanse, rachunkowość,
 • zna przepisy ustaw: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Prawo wodne,
 • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kontrolingu oraz minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • posiada umiejętność kierowania pracą w zespole,
 • potrafi pracować pod presją czasu.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie w jednostce budżetowej.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • nadzór i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych inwestycji,
 • sporządzanie informacji dla planowania strategicznego,
 • analizę ekonomiczną projektów inwestycyjnych oraz udział w zespołach oceny projektów inwestycyjnych,
 • sporządzanie wymaganych analiz i sprawozdań,
 • przygotowanie budżetu zadaniowego i danych do sprawozdań z jego realizacji,
 • prowadzenie rejestru wniosków i zabezpieczenie środków w planie budżetu.