SPECJALISTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Miejsce pracy: Warszawa, Zarzecze 13B

Termin składania CV: 31 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie minimum średnie,
 • posiada minimum rok doświadczenia w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • zna przepisy ustaw: o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • dobrze organizuje pracę własną,
 • jest samodzielny, obowiązkowy, skrupulatny i terminowy,
 • myśli analitycznie,
 • działa skutecznie pod presją czasu.

DODATKOWO CENIMY:

 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • wykonywanie czynności należących do zakresu działania kancelarii ogólnej,
 • redagowanie projektów pism związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału,
 • prowadzenie rejestrów Wydziału Organizacyjnego,
 • nadzór i koordynacje prac związanych z wpływającymi skargami i wnioskami,
 • koordynacje i prowadzenie spraw dotyczących udzielania informacji publicznej,
 • obsługę poczty przychodzącej i wychodzącej.