MŁODSZY SPECJALISTA
W ZESPOLE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
I EDUKACJI WODNEJ 

Miejsce pracy: Białystok

Termin składania CV: do 23 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunku: administracja, prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ochrona środowiska, biologia, geografia, pedagogika lub pokrewne, 
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B. i  jest gotowy do wyjazdów służbowych (również w weekendy),
 • jest komunikatywny, odpowiedzialny, rzetelny oraz samodzielny, 
 • potrafi pracować w zespole, dobrze organizować własną pracę, działać w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu. 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia,
 • znajomość przepisów i ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo prasowe, Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska,
 • umiejętność redagowania tekstów prasowych oraz tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • znajomość CMS oraz projektowania i tworzenia stron internetowych,
 • umiejętności graficzne (projektowanie infografik, plakatów, ulotek itp.),
 • znajomość obsługi oraz prowadzenia social media.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • kształtowanie i troskę o pozytywny wizerunek Wód Polskich,
 • monitorowanie mediów,
 • nadzorowanie prawidłowego zastosowania logo,
 • monitoring i prowadzenie systemu komunikacji wewnętrznej w urzędzie,
 • udział w organizacji konferencji prasowych, pikników, eventów,
 • udział i nadzorowanie opracowywania graficznego materiałów edukacyjnych,
 • przygotowanie i nadzór nad wykonaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych, takich jak prezentacje, ulotki, foldery, katalogi, plakaty,
 • redagowanie i obsługę intranetu oraz strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • koordynację działań z Rzecznikiem prasowym Wód Polskich oraz Pionem Komunikacji i Edukacji Wodnej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentów.