MŁODSZY SPECJALISTA
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

(umowa na zastępstwo)

  

Miejsce pracy: Rzeszów

Termin składania CV: do 30 września 2022 r.

     

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowany profil budowlany lub ekonomiczno-finansowy,
 • zna przepisy prawa budowlanego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • potrafi obsługiwać programy kosztorysowe,
 • posiada umiejętność przygotowywania dokumentacji technicznej, rozliczeń finansowych inwestycji.

 

     DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie w zakresie planowania przeprowadzania remontów i inwestycji w jednostkach budżetowych.

      OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • sporządzanie planów remontów i inwestycji w jednostce (w ujęciu kosztowym i merytorycznym),
 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technicznej,
 • procedowanie zadań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją robót budowlanych,
 • finansowe rozliczenia inwestycji.