MŁODSZY SPECJALISTA / SPECJALISTA

W WYDZIALE

FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Miejsce pracy: BYDGOSZCZ

Termin składania CV: 28 października 2022 r. 

 

  CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, rachunkowości, finansów, prawa lub administracji,
 • zna przepisy ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, Prawa wodnego, Kodeksu prawa administracyjnego, Kodeksu cywilnego,
 • ma minimum 2-lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu
  MS Office,
 • jest skrupulatny,
 • myśli i działa analitycznie.

  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE                ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • terminowe, rzetelne, merytoryczne i formalno-prawne opracowywania wszystkich dokumentów i materiałów,
 • prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,
 • opracowanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych, GUS i innych,
 • prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i według miejsc powstania w szczególności rodzaju działalności (budżetowa/pozabudżetowa),
 • obsługę rachunków bankowych,
 • przestrzeganie regulaminu pracy, decyzji Dyrektora RZGW Bydgoszcz oraz zarządzeń Prezesa PGW Wody Polskie.