SPECJALISTA
W DZIALE UTRZYMANIA

  

Miejsce pracy: Stalowa Wola

Termin składania CV: do 30 września 2022 r.

     

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo wodne, budownictwo hydrotechniczne, melioracje wodne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, leśnictwo, geodezja,
 • posiada minimum roczne doświadczenie w pracy zawodowej,
 • zna przepisy aktów prawnych:

Prawo wodne,

Ustawa o ochronie przyrody,

Prawo budowlane,

Kodeks postępowania administracyjnego,

 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • potrafi formułować pisma urzędowe,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole.

 

     DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość programów do kosztorysowania,
 • uprawnienia budowlane o specjalności hydrotechnicznej lub melioracje wodne.

      OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
     ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • prowadzenie spraw związanych z należytym zachowaniem stanu technicznego w obrębie obecnych urządzeń wodnych i obiektów budowlanych,
 • udział w rozpatrywaniu wniosków o roboty utrzymaniowe na rzekach i potokach,
 • opracowywanie wniosków oraz uzyskiwanie niezbędnych opinii i decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót utrzymaniowych na rzekach i potokach zarządu zlewni,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych inwestycji obcych na etapie postępowań o wydanie zgód wodnoprawnych,
 • udział w weryfikacji dokumentacji obrazujących i szacujących wartość zadań utrzymaniowych wykonywanych przez podległe jednostki.