MŁODSZY SPECJALISTA

W NADZORZE WODNYM

Miejsce pracy: MOŃKI

Termin składania CV: do 15 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo wodne, gospodarka wodna, ochrona środowiska, administracja lub pokrewne,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, 
 • jest skuteczny i terminowy w działaniu, 
 • cechuje się sumiennością i dokładnością.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną dotyczącą np. operatów wodnoprawnych,
 • praktyczną znajomość przepisów i ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta w zakresie świadczenia pomocy merytoryczno-informacyjnej dotyczącej zgód wodnoprawnych,
 • udział w kontroli zarybień obwodów rybackich i połowu ryb, 
 • przygotowywanie wniosków (dokumentacji) na roboty remontowe, konserwacyjne i awaryjne na ciekach wodnych,
 • współpracę z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru,
 • dokonywanie przeglądów rzek i urządzeń wodnych na obszarze działania Nadzoru Wodnego,
 • bieżącą kontrolę wykonywanych robót utrzymaniowych,
 • udział  w przygotowaniu planu w zakresie  utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz planu usuwania szkód,
 • udział w akcjach kryzysowych, współpracę z jednostkami samorządowymi i rządowymi.