STERNIK NA LODOŁAMACZU  (praca na czas określony: grudzień 22-marzec 23)

Miejsce pracy: Szczecin, Gryfino,Widuchowa

Termin składania CV: 30 października  2022 r.

 

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada świadectwo sternika żeglugi śródlądowej, albo wyższe, uprawniające do wykonywania czynności obsługowych lodołamacza określonych dla stanowiska sternika, na śródlądowych drogach wodnych,
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku sternika żeglugi śródlądowej lub wyższym pokładowym,
 • zna przepisy ustawy o żegludze śródlądowej oraz przepisy żeglugowe,
 • potrafi pracować w trudnych warunkach żeglugowych,
 • jest odporny na stres,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie w  akcjach lodołamania na rzece Odrze, Warcie, Noteci lub rz. Wiśle,
 • posiada patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej:  klasy A,
 • posiada patent mechanika żeglugi śródlądowej.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE        ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • pełnienie funkcji sternika na lodołamaczu
 • przygotowanie lodołamaczy do udziału w akcji lodołamania,
 • pełnienie wacht w okresie ścisłego pogotowia lodowego,
 • udział w polsko – niemieckiej akcji lodołamania na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry a w razie potrzeb na rzece Warcie.