STARSZY MARYNARZ NA LODOŁAMACZU  (praca na czas określony: grudzień 22-marzec 23)

Miejsce pracy: Szczecin, Gryfino,Widuchowa

Termin składania CV: 30 października  2022 r.

 

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej, albo wyższe, uprawniające do wykonywania czynności obsługowych lodołamacza określonych dla stanowiska,
 • starszego marynarza i pełnienia wacht lodołamaczy na postoju,
 • posiada minimum 1 roczne doświadczenie w pracy na stanowisku starszego marynarza lub wyższym pokładowym,
 • zna przepisy ustawy o żegludze śródlądowej oraz przepisy żeglugowe,
 • potrafi pracować w trudnych warunkach żeglugowych,
 • jest odporny na stres,
 • jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe polegające na udziale w akcjach lodołamania na rzece Odrze, Warcie, Noteci lub rz. Wiśle.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE        ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • wykonywanie poleceń kapitana (kierownika statku),
 • przygotowanie lodołamaczy do udziału w akcji lodołamania,pełnienie wacht w okresie ścisłego pogotowia lodowego
 • udział w polsko – niemieckiej akcji lodołamania na dolnym i granicznym odcinku rzeki Odry a w razie potrzeb na rzece Warcie,współpraca na lodołamaczu z innymi członkami załogi przy następujących czynnościach jak: bunkrowanie paliwa,
 • zaopatrywanie jednostki w wodę, odprowadzanie ścieków sanitarnych oraz zużytych materiałów płynnych, obsługa pompy pożarowej, sprzątanie i konserwacja jednostki, wykonywanie drobnych remontów i napraw przy nadzorze kapitana statku,
 • wspomaganie mechanika w wykonywaniu prostych prac w siłowni, współpraca przy czynnościach związanych z podchodzeniem lub odchodzeniem od nabrzeża, brzegu lub burty innego lodołamacza i inne.