MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

Miejsce pracy: Stargard

Termin składania CV: 15 września  2022 r.

 

     CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, hydrologia, ochrona środowiska, 
 • dobrze zna przepisy ustawy: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • posiada umiejętności analityczne i potrafi pracować pod presją czasu,
 • potrafi realizować kilka zadań jednocześnie,
 • potrafi organizować pracę własną,
 • efektywnie współpracuje w zespole,
 • posiada prawo jazdy kat. B

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze posiadanego wykształcenia,

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE        ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzenie spraw z zakresu opiniowania i realizacji zamierzeń dotyczących ochrony środowiska oraz odbudowy ekosystemów,
 • uzgadnianie projektów uchwał w zakresie wyznaczania aglomeracji,
 • prowadzenie spraw dotyczących ocen wodnoprawnych oraz spraw związanych z obszarami NATURA 2000.