STARSZY SPECJALISTA
W
WYDZIALE KOORDYNACJI INWESTYCJI

 

Miejsce pracy: Białystok

Termin składania CV: do 15 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, ochrona środowiska, budownictwo,
 • potrafi czytać dokumentację techniczną oraz analizować zagadnienia środowiskowe,
 • zna zapisy ustawy Prawo budowlane, Prawo wodne, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, zwłaszcza MS Excel,
 • posiada doświadczenie zawodowe minimum trzy lata w zakresie realizacji inwestycji,
 • posiada umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność analitycznego myślenia,
 • cechuje się zaangażowaniem, sumiennością i dokładnością.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych lub konstrukcyjno-budowlanych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość oprogramowania ze środowiska CAD i NORMA,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych,
 • analizę dokumentacji dotyczącej uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii,
 • opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i usługi,
 • prowadzenie zadań wynikających z podpisania umowy z wykonawcą,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej,
 • opiniowanie dokumentów planistyczno-strategicznych,
 • analizę zapisów decyzji administracyjnych.