MŁODSZY SPECJALISTA W WYDZIALE

  KONTROLI WEWNĘTRZNEJ


Miejsce pracy: Warszawa, Ul. Żelazna 59 A

Termin składania CV: 4 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie minimum średnie,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu
  MS Office ze szczególnym uwzględnieniem
  MS Excel,
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • dobrze organizuje swoją pracę, skutecznie realizuje zadania pod presją czasu, jest punktualny,
 • jest komunikatywny, potrafi współpracować 
  w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność programowania w języku VBA,
 • znajomość przepisów Prawa wodnego i Ustawy o finansach publicznych.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • zadania z zakresu kontroli zarządczej, w tym udział w opracowywaniu projektu planu działalności, monitorowanie realizacji celów
  i zadań ujętych w planie, ocenę ryzyk, zbieranie informacji, sporządzanie analiz, raportów,
 • doskonalenie narzędzi i technik używanych
  w procesie kontroli zarządczej.