MŁODSZY SPECJALISTA
W NADZORZE WODNYM
(ZASTĘPSTWO)

 

Miejsce pracy: Grodzisk Wlkp.

Termin składania CV: 3 września 2022 r.

 

 

CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: gospodarka wodna, budownictwo wodne, budownictwo hydrotechniczne, melioracje wodne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska,
 • zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie obsługuje narzędzi pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • działa skutecznie pod presją czasu,
 • dobrze organizuje własną pracę.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność kosztorysowania robót i wycen prac projektowych,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub jednostkach administracji publicznej.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:    

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przekroczenia cieków, budowy lub remontu przepustów, lokalnych budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów oraz weryfikacja w terenie,
 • współpracę przy przygotowaniu planu w zakresie inwestycji, utrzymania wód i urządzeń wodnych, projektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zapobiegania skutkom suszy oraz planu usuwania szkód powodziowych,
 • współpracę w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich.