KIEROWNIK NADZORU WODNEGO

Miejsce pracy: Wolsztyn

Termin składania CV: 3 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: gospodarka wodna, budownictwo wodne, budownictwo hydrotechniczne, melioracje wodne lub inżynieria środowiska,
 • ma minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w w/w obszarach oraz minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • działa skutecznie pod presją czasu,
 • jest komunikatywny,
 • dobrze organizuje własną pracę.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • posiadanie uprawnień budowlanych (hydrotechniczne, melioracyjne lub pokrewne),
 • umiejętność kosztorysowania robót i wycen prac projektowych.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej utrzymania cieków i urządzeń wodnych,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przekroczenia cieków, budowy lub remontu przepustów, lokalnych budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
 • współpracę przy przygotowaniu planu w zakresie inwestycji, utrzymania wód i urządzeń wodnych, projektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zapobiegania skutkom suszy oraz planu usuwania szkód powodziowych,
 • współpracę w trakcie akcji powodziowej i przy szacowaniu szkód.