SPECJALISTA W NADZORZE WODNYM W SOCHACZEWIE

 

Miejsce pracy: Łowicz

Termin składania CV: 30 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska, ochrony środowiska oraz administracji lub pokrewne,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B,
 • posiada znajomość pakietu MS Office,
 • posiada znajomość ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawo wodne,
 • posiada znajomość zagadnień administracyjnych i umiejętność stosowania ich w praktyce.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętności analityczne oraz pracy w zespole,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie                     przyrody,
 • znajomość oprogramowania GIS.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta i biura podawczego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
 • pomoc w określeniu potrzeb oraz niezbędnych działań służących poprawie stanu wód i urządzeń wodnych,
 • informowanie o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych,
 • współpracę przy prowadzeniu akcji powodziowej,
 • współpracę z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
 • dokonywanie odczytu wskazań przyrządów pomiarowych,
 • współdziałanie w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami,
 • współdziałanie w administrowaniu obiektami nadzoru wodnego,
 • pomoc w opiniowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 • udzielanie informacji o lokalizacji urządzeń melioracyjnych.