GŁÓWNY SPECJALISTA S. OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

 

Miejsce pracy: Włocławek

Termin składania CV: do 30 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane inżynieria środowiska, ochrona środowiska, budownictwo wodne, lub pokrewne,
 • posiada 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki wodnej,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska,
 • zna oprogramowanie MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • rzetelność, systematyczność, terminowość,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność pływania,

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • organizowanie i prowadzenie obserwacji i analizy zjawisk hydrologicznych i lodowych oraz przekazywanie danych do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej,
 • opracowanie oceny stanu przygotowania obiektów hydrotechnicznych do sezonu zimowego,
 • współuczestnictwo w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią,
 • przeciwdziałaniu skutkom suszy na poziomie zlewni,
 • współudział z Wydziałem Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą w prowadzeniu spraw z zakresu opracowywania i wdrażania planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
 • pełnienie dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego i powodzi, w tym również dyżuru zdalnego,
 • udział w prowadzeniu akcji lodołamania,
 • udział w akcji przeciwpowodziowej,
 • nadzór nad pracami wynikającymi z obsługi i eksploatacji lodołamaczy,