MŁODSZY SPECJALISTA

W NADZORZE WODNYM

(umowa na zastępstwo)
Miejsce pracy: ŁAPY

Termin składania CV: do 15 października 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe minimum I stopnia, preferowane na kierunku: inżynieria środowiska, budownictwo wodne, gospodarka wodna ochrona środowiska, administracja, prawo lub pokrewne,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, 
 • jest skuteczny i terminowy w działaniu, 
 • cechuje się sumiennością i dokładnością.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • praktyczną znajomość przepisów i ustaw: Prawo Wodne, Kodeks Postępowania Administracyjnego, przepisy Prawa budowlanego,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta w zakresie świadczenia pomocy merytoryczno-informacyjnej dotyczącej zgód wodnoprawnych,
 • współdziałanie w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
 • nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • współpracę z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru,
 • dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych, 
 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją prac wykonywanych przez firmy w ramach remontów i inwestycji,
 • udział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz planu usuwania szkód,
 • współpracę z gminnymi i powiatowymi zespołami reagowania kryzysowego.