MŁODSZY SPECJALISTA

W DZIALE INWESTYCJI

Miejsce pracy: Ostrołęka

Termin składania CV: do 29 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze: ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub budownictwa,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • zna przepisy ustaw: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiada czynne prawo jazdy kat. B.

 

DODATKOWO DOCENIMY

 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • doświadczenie z zakresu inżynierii środowiska lub budownictwa,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • udział w procesie programowania i planowania inwestycji wodnych,
 • udział w określaniu potrzeb finansowych dla planowanych zadań inwestycyjnych,
 • analizę poszczególnych stadiów wykonywania wyznaczonych dokumentacji pod kątem:
  - kompletności opracowań oraz niezbędnych uzgodnień,
  - potrzeb opracowania opinii i koreferatów,
 • udział w przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym nadzór nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii, a także współpracę z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inwestycji z funduszy zewnętrznych, kontrolę osiągania założeń i wymaganych wskaźników wynikających z podpisanych umów i dla programów dofinansowujących inwestycję.