MŁODSZY SPECJALISTA

W DZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

Miejsce pracy: Ostrołęka

Termin składania CV: 29 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, inżynieria środowiska,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • zna przepisy ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego oraz, Prawo wodne, a także rozporządzeń wykonawczych.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze wyksztalcenia,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań  administracyjnych:
  - w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dla zadań dyrektora zarządu zlewni określonych w ustawie Prawo wodne,
  - w sprawach ustanawiania stref ochronnych ujęć wód,
  - w innych sprawach, w tym dotyczących urządzeń wodnych, jeżeli ustawa tak stanowi,
  - w sprawach podlegających zgłoszeniu, jeżeli organ I instancji wniósł sprzeciw.