SPECJALISTA
W DZIALE ORGANIZACYJNYM

Miejsce pracy: Olsztyn

Termin składania CV: do 29 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: administracja, ekonomia, zarządzanie lub pokrewne,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w ww. obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy,  Prawo zamówień publicznych,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • jest odpowiedzialny, rzetelny, terminowy,
 • dobrze organizuje własną pracę oraz w zespole,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie w obszarze administracji publicznej.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej Zarządu Zlewni,
 • nadzór nad prawidłowym wyposażaniem i utrzymaniem zasobów lokalowych,
 • zapewnienie obsługi gospodarczej, transportowej, zaopatrzenia materiałowego i sprzętowego,
 • prowadzenie kart rozliczenia paliwa, prowadzenie spraw związanych z flotą jednostki w tym koordynowania ubezpieczenia, przeglądów samochodowych,
 • określanie wartości oraz przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.