MŁODSZY SPECJALISTA
W DZIALE UTRZYMANIA
Miejsce pracy: Poznań

Termin składania CV: 28 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie: wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, gospodarka wodna, ochrona środowiska, geologia, hydrogeologia lub pokrewne,
 • zna przepisy aktów prawnych: Prawo wodne, Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętnie pracuje w zespole, jest systematyczny, odporny na stres i komunikatywny,
 • potrafi myśleć analitycznie, jest kreatywny.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe,
 • znajomość Ustawy o ochronie przyrody oraz Prawo ochrony środowiska,
 • uprawnienia budowlane hydrotechniczne, melioracyjne, ogólnobudowlane.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych dla zadań obejmujących roboty, usługi i zakupy realizowane przez komórkę,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, dotyczących urządzeń wodnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podlegających zgłoszeniu, jeżeli organ I instancji wniósł sprzeciw,
 • opracowywanie programów, planów rocznych i wieloletnich oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz ich aktualizację.