ONSERWATOR URZĄDZEŃ I BUDOWLI WODNYCH W ZESPOLE DS. OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO NA ZBIORNIKU WODNYM OTMUCHÓW

 

Miejsce pracy: Otmuchów

Termin składania CV: 21 sierpnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie minimum zawodowe lub techniczne,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować
  w zespole,
 • potrafi dobrze organizować pracę własną,
 • cechuje się sumiennością i dokładnością,
 • jest dokładny i skuteczny w realizacji powierzonych zadań,
 • jest dyspozycyjny,
 • potrafi pływać,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • wykształcenie średnie,
 • prawo jazdy kat. T, E,
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą na budowach lub obiektach hydrotechnicznych,
 • uprawnienia SEP, spawalnicze, na obsługę suwnic, pilarek, kos.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • obsługę urządzeń hydrotechnicznych, zgodnie
  z obowiązującymi instrukcjami obsługi,
 • przegląd i konserwację urządzeń i budowli wodnych,
 • usuwanie awarii oraz wykonywanie drobnych remontów i prac modernizacyjnych i konserwacyjnych,
 • konserwację terenów zielonych, prowadzenie wycinki traw, zakrzewienia, porostów i drzew,
 • przegląd i konserwację sprzętu będącego na wyposażeniu obiektu,
 • inne prace zlecone przez przełożonego związane
  z obsługą i konserwacją obiektu hydrotechnicznego.