MŁODSZY SPECJALISTA
W DZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH
(na zastępstwo)
Miejsce pracy: Poznań

Termin składania CV: 1 września 2022 r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie: wyższe magisterskie o specjalności inżynieria środowiska, gospodarka wodna, ochrona środowiska, geologia, hydrogeologia oraz pokrewne,
 • posiada dobrą znajomość przepisów prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem (m.in. ustawy Prawo wodne i rozporządzeń wykonawczych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o opłacie skarbowej),
 • posiada umiejętność pracy w zespole, systematyczność, zaangażowanie, odporność na stres, komunikatywność.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody oraz Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość oprogramowania GIS.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dla zadań dyrektora zarządu zlewni określonych w ustawie Prawo wodne,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanawiania stref ochronnych ujęć wód,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w innych sprawach, w tym dotyczących urządzeń wodnych, jeżeli ustawa tak stanowi,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podlegających zgłoszeniu, jeżeli organ I instancji wniósł sprzeciw.