OPERATOR STOPNIA WODNEGO W ZESPOLE DS. OBIEKTU HYDROTECHNICZNEGO 

 

Miejsce pracy: Wrocław / Opatowice

Termin składania CV: 11 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada minimum wykształcenie zawodowe,
 • potrafi obsługiwać urządzenia mechaniczne
  i elektryczne,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • potrafi pływać,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować
  w zespole.

 

DODATKOWO DOCENIMY:

 • umiejętność obsługi kosiarki i wykaszarki
  do traw,
 • wykształcenie techniczne.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • śluzowanie obiektów pływających zgodnie
  z instrukcją eksploatacji stopni wodnych, przepisami żeglugowymi i bhp,
 • konserwację urządzeń hydrotechnicznych,
 • utrzymywanie terenów zielonych w należytym stanie,
 • dbanie o estetykę budynków i pomieszczeń stopnia wodnego.