SPECJALISTA W DZIALE ZGÓD WODNOPRAWNYCH

 

Miejsce pracy: Włocławek, 

Termin składania CV: do 30 września 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach inżynieria środowiska, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne,
 • zna przepisy ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo wodne, Prawo Ochrony Środowiska,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • swobodnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • wykazuje gotowość do uczenia się,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • doświadczenie w obszarze administracji publicznej.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia zgód wodnoprawnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustanawiania stref ochronnych ujęć wód,
 • prowadzenie korespondencji i wyjaśnień w prowadzonych postępowaniach,
 • archiwizacje dokumentacji prowadzonych spraw,
 • przygotowanie raportów i sprawozdań.